Zwin College

Met ’t Zwin de toekomst in!

Het Zwin College in Oostburg is de enige brede scholengemeenschap in West-Zeeuws-Vlaanderen. Bij ons kun je terecht voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De school is nauw verbonden met de regio.

Het Zwin is een school waar leerlingen en leraren zich thuis voelen en waar ieder zijn talent kan ontplooien. Ons motto is: Met ’t Zwin de toekomst in!

Tour

Kijk bij ons binnen!

In onze 3D tour is het mogelijk het schoolgebouw van binnen te bekijken. Let goed op bij elke foto: ze hebben knoppen met leuke vlogs en nuttige documenten.

Volg de pijlen om door het schoolgebouw te lopen. Let op de knoppen zoals hierboven afgebeeld. Gebruik je muis om in de ruimtes te bewegen. Je kan alle kanten op!

Vlogs

Wil je weten hoe het er aan toe gaat op het Zwin college?! Bekijk de vlogs om meer te weten te komen! Ze zijn gemaakt door onze leerlingen én docenten.

Vragen?

De meest voorkomende vragen hebben we hier op een rijtje gezet.

Waar staat je fiets veilig?

Je fiets staat overdekt in de fietsenstalling op het schoolplein. De fietsen staan van alle klasgenoten bij elkaar bij de letter van je (brug)klas. Vergeet hem uiteraard niet op slot te zetten.

Waar berg je je spullen op?

Je spullen stop je overdag in je eigen kluisje. De sleutel van je kluisje krijg je van school. Hier kan je veel spullen in doen!

Is er altijd iemand om je te helpen als je iets niet weet?

Ja! Je mentor helpt je graag, maar ook bij de receptie of aan de conciërges kan je alles vragen. Je fietsband is ineens lek? Je fietssleutel is kwijt? Je tas kwijt? Je jas kwijt? Je schoolpasje kwijt? Je telefoon kwijt? Er is altijd wel iemand die jou kan helpen.

Kan je op school lunchen?

Jazeker, van eten krijg je energie tenslotte! Je neemt zelf je eten en drinken mee naar school. In de aula kan koffie en thee kopen en er is een tappunt waar jij je waterfles kan vullen.

Welke kleren moet je aan bij de gymlessen?

Je neemt je eigen gymkleding mee. Je mag zowel met lange als met korte broek sporten. Alle sportschoenen zonder zwarte zolen zijn toegestaan. De docent LO zal dit de allereerste LO les ook nog zeker toelichten. Je sportspullen kan je opbergen in je kluisje.

Waar zijn de gymlessen?

Dit legt je gymdocent uit in de eerste schoolweek. Er zijn gymzalen op school, maar er is soms ook gym in de sporthal van de Eenhoorn. Als je daarheen moet, krijg je eerst duidelijke uitleg van je docent. De eerste les wandel je met de hele klas daarheen. In de zomer sporten we lekker buiten op de sportvelden.

Als je teveel onvoldoendes haalt, blijf je dan zitten in de brugklas?

Meestal niet. We proberen iedereen te plaatsen in de 2e klas, op de afdeling die volgens de docenten het beste bij jou past.

Hoe weet je of je genoeg punten hebt om over te gaan naar het volgende jaar?

In Magister worden alle cijfers bijgehouden door de docenten. Je kan dit altijd inzien op je telefoon, tablet of laptop. De mentor legt in de eerste schoolweken uit wat de overgangsnormen zijn. Deze staan ook op onze website.

Hoe meld ik mijn kind aan voor het Zwin College?

Als uw kind op een basisschool zit in Zeeuws-Vlaanderen, dan krijgt u ons aanmeldformulier mee via leerkracht van groep 8. De leerkracht vult het advies in, de ouders vullen overige info in.

1 april willen we het formulier ontvangen hebben. Aanmeldingen voor leerlingen van buiten Zeeuws-Vlaanderen gaan rechtstreeks via het Zwin College, neem contact op met de PO-VO-coördinator: mevrouw M. Roose of info@zwincollege.nl.

Meer informatie en een aanmeldingsformulier is te vinden op onze website.

Mijn kind zit in België op school, hoe gaat de inschrijving in zijn werk?

We delen het aanmeldformulier met u en maken indien nodig een afspraak om een extra toelichting te geven op de verschillende niveaus. We vragen om het uitstroomadvies van de basisschool (bijv. ASO, TSO, BSO) en kiezen in overleg het juiste niveau.

Wanneer krijg ik informatie over de status van de inschrijving?

We streven ernaar om u voor de meivakantie een bevestiging van ontvangst te sturen. Begin juni ongeveer ontvangt u een brief met daarin de klassenindeling. In juni en begin juli verstrekken we verdere praktische informatie over de opstart van het schooljaar en kennismakingsmomenten.

Kosten

Welke kosten mag ik verwachten? Ouders ontvangen in het begin van het schooljaar een factuur ‘algemene ouderbijdrage’. Die bijdrage ligt rond 50 euro en bevat o.a. een verzekering, huur kluisje en vrijwillige ouderbijdrage. Het (digitale) boekenpakket is kosteloos voor u en wordt betaald door de overheid. Houd wel rekening met extra uitgaven voor pennen, schriften en de eventuele aanschaf van een laptop. Verder wordt er soms een kleine bijdrage gevraagd voor een klassenfeest of uitstap.

Wat als we de ouderbijdrage niet kunnen betalen? Daarvoor heeft het Zwin College regelingen, waaronder ook het bedrag in termijnen betalen. Maar ook Stichting Leergeld kan bijvoorbeeld ook helpen.

Wat is het vak ZwIN?

ZwIN is ons eigen vak, dat we zelf hebben bedacht. Je werkt in modules aan verschillende onderwerpen. Je kan sommige modules zelf kiezen. Dan kies je wat je leuk vindt of wat jou interessant lijkt. Andere modules doe je met de hele klas bij je eigen mentor.

Welke modules kan je kiezen bij het vak ZwIN?

Er zijn vijf thema’s waaruit je kan kiezen. Dat zijn: Sport & Gezondheid, ICT, Science, Kunst & Media en Culinair. Voorbeelden van modules zijn: Doelspelen, Atletiek, Turnen, Archeologie, Shoot it (fotografie), Illustreren, Koken over de wereld, Game On, Vliegende Reporter en nog veel meer.

Wat zijn mentormodules?

In deze modules komen onderwerpen aan bod, die we voor alle leerlingen heel belangrijk vinden. Denk aan omgaan met computersystemen, leren leren, omgaan met social media, geld, verkeer, enzovoorts. Deze modules volg je in jouw eigen klas en worden door de mentor gegeven.

Krijg je een cijfer voor het vak ZwIN?

Je krijgt geen cijfer voor het vak ZwIN maar wél een beoordeling. Dat kan onvoldoende, voldoende of goed zijn. Het vak ZwIN noemen we een handelingsdeel. Je moet alle modules minimaal met een voldoende afsluiten. Als je goed je best doet, is dat geen probleem.

Zit ik samen met mijn eigen klasgenoten bij het vak ZwIN?

Bij de modules die gegeven worden door de mentor zit je met je eigen klasgenoten. Bij de keuzemodules zitten alle klassen van een leerjaar door elkaar heen. Dan kun je dus ook met leerlingen van andere klassen samen zitten. Zo leer je veel leerlingen kennen.

Wat zijn multi-lessen?

Multi-lessen zijn lessen waarin je kan kiezen bij welke vakdocent je aan het werk gaat. Je krijgt van alle vakken multi-opdrachten die je zelfstandig kan maken. Als je daar hulp bij nodig hebt, schrijf je jezelf in bij de docenten die je daarmee kunnen helpen. In multi-tijd kan je samenwerken met klasgenoten maar ook lekker voor jezelf werken.

Hoeveel multi-lessen heb ik in de week?

In de brugklas heb je 5 of 6 multi-uren in de week. Dat hangt af van de afdeling waar je op zit. Op onze website kan je daar meer informatie over vinden.

Wat is het voordeel van multi-lessen?

Als je een bepaald vak lastig vindt kan je vaker inschrijven bij een docent die dat vak geeft. Als je bijvoorbeeld wiskunde moeilijk vindt, ga je wat vaker naar een wiskundedocent. Het is daarom wel heel belangrijk dat je van tevoren goed nadenkt bij welke docenten je inschrijft. Je mentor helpt je daarmee. Als je lekker doorwerkt heb je vaak ook tijd om een groot deel van je huiswerk af te maken. Je kan thuis dan lekker andere dingen doen!

Wat doe je in de multi-lessen?

In de multi-lessen werk je aan opdrachten van de verschillende vakken. Je vakdocent legt in de mono-lessen uit welke opdrachten dat zijn. Dat kunnen opdrachten zijn die je alleen doet en soms moet je met iemand samenwerken. Je kan hulp vragen aan de vakdocent die het multi-uur begeleidt.

Hoe kies ik de multi-lessen? voor de multi-lessen.

Hoe dit moet, leer je in de eerste schoolweek van je mentor. Het is belangrijk dat je er van tevoren goed over nadenkt bij welke docent je wilt inschrijven. Ook daar helpt je mentor je bij.

Wat is het verschil tussen Cambridge Engels en de gewone Engels lessen?

Cambridge Engels is voor leerlingen die Engels leuk vinden en zich willen verdiepen in de taal. Je leert Engels te lezen, schrijven, spreken en luisteren in alledaagse situaties. Dat kan handig zijn voor je dagelijks leven of je vervolgstudie na de middelbare school. Er is een apart examen waarmee je een internationaal erkend certificaat kan halen van de Universiteit van Cambridge. De kosten voor dit examen worden niet betaald door de school.

Wat kan je met Cambridge Engels?

Je kan met Cambridge Engels een internationaal erkend certificaat halen van de Universiteit van Cambridge. Voor sommige vervolgstudies is het handig om dit certificaat te hebben. De kans dat je dan wordt toegelaten is groter. Over de hele wereld wordt Engels gesproken en het is daarom ook gewoon leuk en handig voor jezelf!

Wanneer worden de lessen gegeven?

De lessen starten ná de kerstvakantie. Je krijgt dan 2 (extra) lesuren in de week. Hoe jij je daarvoor kan aanmelden wordt verteld op een speciale informatieavond. De lessen worden gegeven na je andere lessen, dus na schooltijd.

Voor wie zijn deze lessen?

Iedereen die dit graag wil kan deze lessen volgen. Je mentor zal hierover informatie geven in de mentorles.

Wat is het verschil tussen Cambrigde Engels en TTO?

Cambridge Engels is gewoon een extra vak. Cambridge Engels is voor alle leerlingen die dit graag willen volgen.

TTO is alleen voor leerlingen van het Havo en VWO. Op het TTO worden bijna de helft van alle lessen in het Engels gegeven. Vanaf de vierde klas worden de examenvakken weer in het Nederlands gegeven.

In onze school worden verschillende vormen van ondersteunging geboden. Staat je vraag er niet tussen? Meer informatie is te vinden op de website.

Dyslexie

De leerlingen krijgen een dyslexiepas met daarop beschreven de verschillende faciliteiten (bijvoorbeeld: extra tijd, spelling beperkt meegerekend, gebruik eigen laptop, gesproken schoolboeken).

Als de leerling een toets maakt, zet hij een D bovenaan de toets, maar docenten krijgen ook aan het begin van het schooljaar een overzicht met daarop alle leerlingen met dyslexie.

In de brugklas worden dyslexielessen aangeboden waar onder andere studietips en hulpmiddelen besproken worden.

Daarnaast is er ook remedial teaching mogelijk, hiervoor wordt een leerling aangemeld door de mentor.

Dyscalculie

De leerlingen krijgen een dyscalculiepas met daarop beschreven de verschillende faciliteiten (bijvoorbeeld: extra tijd voor de vakken waar rekenen aan te pas komt, reken/formulekaarten).

Tijdens de wiskundelessen wordt extra aandacht besteed aan rekenen, waarbij veel van de basisstof wordt herhaald.

ASS of ADHD

De meeste leerlingen met een diagnose zoals ASS of ADHD doorlopen hun schoolcarrière zonder problemen met hier en daar wat kleine aanpassingen. Dat is maatwerk en wordt met ouders/leerling en mentor besproken.

Leerlingen met een diagnose hebben (soms) recht op extra tijd.

Afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling is het mogelijk om regelmatig gesprekken te voeren met bijvoorbeeld de mentor of een intern begeleider.

Op beide locaties is er een ondersteuningslokaal waar leerlingen om verschillende redenen welkom zijn (denk aan een time-out, een rustige pauze plek, begeleiding bij planning).

Interne begeleiding

Hiervoor verwijzen we u naar onze website waar veel informatie is te vinden. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator Mirjam van Heeringen: her@zwincollege.nl

Trajectgroep

Op het Zwin hebben we de trajectgroep waar leerlingen om verschillende redenen welkom zijn (denk aan een time-out, een rustige pauze plek, begeleiding bij planning). Deze voorziening voor extra ondersteuning is alleen toegankelijk via het intern zorgteam, of na overleg op het basisonderwijs.

VMBO met extra ondersteuning - SEN

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben is er SEN (Special Educational Needs). De term LWOO gebruiken we niet meer, dat is nu SEN geworden.

Aanmelding vindt plaats via het zorgteam, daarna volgt dossieranalyse en indien nodig worden aanvullende toetsen afgenomen.

De ondersteuning is als volgt:

  • Kleine klassen van 15-18 leerlingen in de onderbouw.
  • Een extra mentoruur.
  • Maatwerkmogelijkheden voor rekenen, taal en studievaardigheden.
  • Extra begeleiding kan worden ingezet afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling.
Wat doen jullie tegen pesten?

We werken volgens een anti-pestprotocol, dat is te lezen op onze website.

De mentor of docent waar jij je prettig bij voelt is je eerste aanspreekpunt, maar het is ook mogelijk ondersteuning van de anti-pestcoördinator in te schakelen.

Korte lijnen met ouders/verzorgers zijn hierbij van belang.

Groepsvorming en omgang met elkaar zijn belangrijke aandachtspunten vanaf de eerste week in de brugklas.

Inschrijven

Wil je graag volgend jaar starten op het Zwin College? Schrijf je dan in via je eigen basisschool.

Vóór 1 maart krijg je van de basisschool het schooladvies voor de opleiding die het beste bij jou past. Op het Zwin College is dat vmbo basis, kader of theoretisch, havo of vwo.

De directeur van de basisschool heeft het juiste aanmeldformulier voor onze school. Dat krijg je mee via je eigen juf of meester en lever je ook bij haar of hem weer in. De aanmelding moet vóór 1 april binnen zijn.

Zit je niet op een basisschool in West-Zeeuws-Vlaanderen en wil je je toch aanmelden? Dat kan natuurlijk. Stuur dan een e-mail naar info@zwincollege.nl en we nemen contact met je op.

Wil je meer weten? Kijk dan ook eens op onze website.

De juffrouw of meester van groep 8 geeft een geprint exemplaar van ons inschrijfformulier mee naar huis.

VO Zeeuws-Vlaanderen / Zwin College . Alle rechten voorbehouden.