Online open dag

Reynaertcollege

Wie je ook bent, jij hebt talent!

Het Reynaertcollege in Hulst biedt onderwijs van vmbo-basis tot en met gymnasium. Groei ook uit tot een “wereldburger”! Op het Reynaertcollege bieden we kansen om je te ontwikkelen voor de wereld van morgen.

Tour

Kijk bij ons binnen!

In onze 3D tour is het mogelijk het schoolgebouw van binnen te bekijken. Let goed op bij elke foto: ze hebben knoppen met leuke vlogs en nuttige documenten.

Volg de pijlen om door het schoolgebouw te lopen. Let op de knoppen zoals hierboven afgebeeld. Gebruik je muis om in de ruimtes te bewegen. Je kan alle kanten op!

Vlogs

Wil je weten hoe het er aan toe gaat op het Reynaertcollege? Bekijk de vlogs om meer te weten te komen. Ze zijn gemaakt door onze leerlingen, docenten en medewerkers.

Kijk zeker bij “Bekijk alle vlogs”. We hebben voor handige rubrieken gezorgd.

Vragen?

De meest voorkomende vragen hebben we hier op een rijtje gezet.

Waar staat je fiets veilig?

Die staat in de fietsenstalling op het schoolplein.

Waar berg je je spullen op?

Je spullen stop je overdag in je eigen kluisje. Die is met een sleutel die je van school krijgt te openen. Hier kan je veel spullen in doen!

Is er altijd iemand om je te helpen als je iets niet weet?

Ja! Je coach helpt je graag, maar ook de conciërges en de receptionistes, daar mag je alles aan vragen. Je fietsband is ineens lek? Je fietssleutel is kwijt? Ze helpen je met een oplossing! Je tas kwijt? Je jas kwijt? Je telefoon kwijt? Je kunt dit altijd vragen aan de conciërges en de receptionistes, zij zullen je de beste tips geven.

Kun je op school lunchen?

Jazeker, je kunt eten in de aula samen met je vrienden en vriendinnen. Je neemt zelf je eten en drinken mee naar school. Als je dit eens vergeten bent, kan je ook op school een broodje kopen.

Welke kleren moet je aan bij de gymlessen?

Je kunt een T-shirt kopen op school. Je krijgt hierover uitleg van je coach of je gymdocent. Je draagt je eigen gymbroek en schoenen. Let wel op de binnenschoenen met lichte zolen voor in de gymzaal.

Waar zijn de gymlessen?

We hebben onze eigen gymzalen en sportvelden per locatie. Op je eerste dag wordt dat allemaal uitgelegd en ga je eens een kijkje nemen.

Zit je een heel jaar in dezelfde brugklas?

Je mag altijd je schooljaar afmaken in de klas waarin je begonnen bent. We kijken tussendoor wel of je op het juiste niveau zit en dan kunnen we samen met jou en je ouders/verzorgers besluiten dat je beter naar een ander niveau overstapt. Dat kan zijn omdat de theorie wat te moeilijk is en je beter op een praktische richting zou zitten of omdat alles net iets te makkelijk is en je meer uitgedaagd moet worden.

Kan je in een brugklas blijven zitten aan het eind van het schooljaar?

Nee, we proberen iedereen te plaatsen in de 2e klas, op het niveau dat het beste bij je past. We doen dit altijd in overleg met jou en je ouders/verzorgers.

Hoe meld ik mijn kind aan voor het Reynaertcollege?

Als uw kind op een basisschoolschool zit in de gemeente Hulst of in Koewacht, Axel, Sas van Gent of Westdorpe, dan krijgt u ons aanmeldformulier via de leerkracht van groep 8. De leerkracht vult het advies in, de ouders/verzorgers vullen overige informatie in. Op 1 april willen we het formulier graag ontvangen hebben. Zit uw zoon of dochter niet op een basisschool in de gemeente Hulst of een van de genoemde plaatsen en u wilt uw kind wel graag inschrijven op het Reynaertcollege? Neem dan contact op via info@reynaert.nl.

Mijn kind zit in België op school, hoe gaat de inschrijving in zijn werk?

Neem contact op met het Reynaertcollege via info@reynaert.nl. We mailen dan het aanmeldformulier en maken indien nodig een afspraak om een extra toelichting te geven op de verschillende niveaus. We zullen een test afnemen bij uw kind waaruit een advies volgt. We leggen dit advies naast het advies van de lagere school en maken samen met u als ouders/verzorgers de keuze voor het juiste niveau brugklas.

Wanneer krijg ik informatie over de inschrijving?

We streven ernaar om u voor de meivakantie een bevestiging van ontvangst te sturen. Begin juni ontvangt u een brief met daarin de klassenindeling. In juni en begin juli verstrekken we verdere praktische informatie over de opstart van het schooljaar en kennismakingsmomenten.

Welke kennismakingsmomenten zijn er?

Voor de zomervakantie is er voor u en uw kind een kennismaking met de klasgenoten en de coach. Na de zomervakantie starten we met een introductiedag voor de brugklasleerlingen. Op die dag leren de kinderen de school kennen, de coach en elkaar. In september organiseren we de kennismakingsavond voor u als ouders/verzorgers, dan kunt u samen met uw kind kennismaken met de coach en alle vakdocenten die uw kind lesgeven.

Welke kosten mag ik verwachten?

Ouders ontvangen in het begin van het schooljaar een factuur ‘vrijwillige ouderbijdrage’. Die bijdrage ligt rond 35 euro en bevat o.a. huur kluisje, toegang tot schoolfeesten en excursies. Het (digitale) boekenpakket is kosteloos voor u en wordt betaald door de overheid. Houd wel rekening met extra uitgaven voor pennen, schriften, een schooltas en andere schoolartikelen. Verder wordt u gevraagd het brugklaspakket aan te schaffen met daarin een gevulde tekendoos en een gymshirt, de kosten hiervoor zijn rond de 25 euro. Daarnaast volgt later in het schooljaar de factuur van de jaarlijkse schoolreis.

Wat als we de ouderbijdrage niet kunnen betalen?

Daarvoor heeft het Reynaertcollege regelingen, waaronder het bedrag in termijnen betalen. Maar ook Stichting Leergeld kan bijvoorbeeld helpen: https://www.leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen/.

Hoe wordt er rekening gehouden met dyslexie?
 • De leerlingen krijgen een dyslexiepas met daarop beschreven de verschillende faciliteiten (bijvoorbeeld: extra tijd, spelling beperkt meegerekend, gebruik eigen laptop, gesproken schoolboeken).
 • Als de leerling een toets maakt, zet hij/zij een D bovenaan de toets zodat de docent weet dat er een andere normering geldt in verband met dyslexie.
 • In de brugklas worden door de remedial teacher dyslexielessen aangeboden waarin onder andere studietips en hulpmiddelen besproken worden.
Hoe wordt er rekening gehouden met dyscalculie?
 • De leerlingen krijgen een dyscalculiepas met daarop beschreven de verschillende faciliteiten (bijvoorbeeld: extra tijd voor de vakken waar rekenen aan te pas komt, reken/formulekaarten).
 • Tijdens de wiskundelessen wordt extra aandacht besteed aan rekenen, waarbij veel van de basisstof wordt herhaald.
Welke ondersteuning is mogelijk voor leerlingen met bijvoorbeeld ASS of ADHD?
 • De meeste leerlingen met een diagnose zoals ASS of ADHD doorlopen hun schoolcarrière zonder problemen met hier en daar wat kleine aanpassingen.
 • Leerlingen met een diagnose hebben recht op extra tijd.
 • Afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling is het mogelijk om regelmatig gesprekken te voeren met bijvoorbeeld een zorgdocent of een intern begeleider.
 • Op beide locaties is er een ondersteuningslokaal waar leerlingen om verschillende redenen welkom zijn (denk aan een time-out, een rustige pauze plek, begeleiding bij planning).
Wat doen jullie tegen pesten?
 • We werken volgens een anti-pestprotocol, zie website.
 • De coach of een docent waar de leerling zich prettig bij voelt is het eerste aanspreekpunt. In samenwerking met de coördinator of teamleider pakken we het pestprobleem zorgvuldig aan.
 • We houden korte lijnen met ouders/verzorgers.
 • Groepsvorming en omgang met elkaar zijn belangrijke aandachtspunten vanaf de eerste week in de brugklas.
Bestaat LWOO nog?
 • De term LWOO gebruiken we niet meer, maar we noemen het nu TOM (Traject Op Maat)
 • Aanmelding vindt plaats via het zorgloket daarna volgt dossieranalyse en indien nodig worden aanvullende toetsen afgenomen.
Hoe ziet de extra ondersteuning er binnen het vmbo basis/kader uit?
 • Kleine klassen van 12-15 leerlingen in de onderbouw.
 • Een extra coach-uur
 • Maatwerkmogelijkheden voor rekenen, taal, wiskunde en studievaardigheden.
 • Een succes-uur in het lesrooster. Dit betekent dat je een succes maakt van een vak waarvoor je onvoldoende staat.
 • Extra begeleiding kan worden ingezet afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling.
Wat is keuzewerktijd?

Deze uren staan in je lesrooster en daarbij kies je zelf welk vak je volgt.

Waarom staat keuzewerktijd op het lesrooster?

We vinden het belangrijk dat je zelf kunt kiezen voor vakken die je moeilijk vindt, dus waar je meer uitleg over wilt of dat je vakken kunt kiezen waar je meer uitdaging in wilt hebben, omdat je deze vakken erg leuk vindt om te doen en omdat je er erg goed in bent.

Heb je keuzewerktijd op elk niveau en in elk leerjaar?

Ja, keuzewerktijd staat bij iedereen in het lesrooster.

Inschrijven

Inschrijven voor het Reynaertcollege kan tot
1 april. De juf of meester weet er alles van.

Of kijk op onze website www.reynaert.nl voor meer informatie.

Op de basisscholen in de gemeente Hulst en in de plaatsen Koewacht, Axel, Sas van Gent en Westdorpe ontvangt je meester of juf geprinte inschrijfformulieren van het Reynaertcollege. Zij zullen je een exemplaar mee naar huis geven. Het is ook mogelijk om ons formulier te downloaden en per post naar ons te sturen, overleg dit eventueel even met de basisschool.

Zit je niet op een basisschool in de gemeente Hulst of een van de genoemde plaatsen en wil je je wel graag inschrijven? Download dan het formulier, stuur het ingevuld naar ons per post of neem contact op met het Reynaertcollege via info@reynaert.nl.

Tot gauw!

VO Zeeuws-Vlaanderen / Reynaertcollege . Alle rechten voorbehouden.