Online open dag

Lodewijk College

Samen werken aan jouw missie!

Het Lodewijk College in Terneuzen is een ambitieuze school voor vmbo, havo en (tweetalig) atheneum en gymnasium.

Onze school is vernoemd naar Lodewijk van den Berg, in 1932 geboren in Sluiskil. Hij ging als eerste in Nederland geboren astronaut de ruimte in.

Tour

Kijk bij ons binnen!

In onze 3D tour is het mogelijk het schoolgebouw van binnen te bekijken. Let goed op bij elke foto: ze hebben knoppen met leuke vlogs en nuttige documenten.

Volg de pijlen om door het schoolgebouw te lopen. Let op de knoppen zoals hierboven afgebeeld. Gebruik je muis om in de ruimtes te bewegen. Je kan alle kanten op!

Vlogs

Wil je weten hoe het er aan toe gaat op het Lodewijk College?! Bekijk de vlogs om meer te weten te komen! Ze zijn gemaakt door onze leerlingen én docenten.

Vragen?

De meest voorkomende vragen hebben we hier op een rijtje gezet.

Waar staat je fiets veilig?

Die staat overdekt in de fietsenstalling op het schoolplein. De fietsen staan van alle klasgenoten bij elkaar bij de letter van je brugklas.

Waar berg je je spullen op?

Je spullen stop je overdag in je eigen kluisje. Die is met een QR-code op je telefoon te openen. Hier kan je veel spullen in doen!

Is er altijd iemand om je te helpen als je iets niet weet?

Ja! Je mentor helpt je graag, maar ook de conciërges, daar mag je alles aan vragen. Je fietsband is ineens lek? Je fietssleutel is kwijt? De conciërges helpen je met een oplossing! Zoek ze maar, ze dragen blauwe shirts. Je tas kwijt? Je jas kwijt? Je schoolpasje kwijt? Je telefoon kwijt? Je kunt dit altijd vragen aan de conciërges, zij zullen je de beste tips geven.

Kun je op school lunchen?

Jazeker, van eten krijg je energie tenslotte! Je neemt zelf je eten en drinken mee naar school. Als er geen coronamaatregelen zijn, zijn er ook broodjes te koop.

Welke kleren moet je aan bij de gymlessen?

Je kunt een kledingset kopen op school. Je gymdocent legt dat de eerste gymles allemaal uit.

Waar zijn de gymlessen?

Dit legt je gymdocent uit in de eerste schoolweek. Er zijn gymzalen op school, maar er wordt ook gesport op het terrein van de Vliegende Vaart. Als je daarheen moet, krijg je eerst duidelijke uitleg van je docent, en de eerste les wandel je met de hele klas daar naartoe.

Als je teveel onvoldoendes haalt, blijf je dan zitten in de brugklas?

Nee, we proberen iedereen te plaatsen in de 2e klas, op het niveau dat het beste past volgens ons.

Hoe weet je of je cijfers goed genoeg zijn?

In Magister worden alle cijfers bijgehouden door de docenten. Je kunt dit altijd inzien op je telefoon, tablet of laptop. Je mentor legt vanaf september uit wat de “normering” is, namelijk gemiddeld een 6,0 voor de A-vakken ... en nog een paar andere 'spelregels'.

Hoe meld ik mijn kind aan voor het Lodewijk College?

Als uw kind op een basisschoolschool zit in Zeeuws-Vlaanderen, dan krijgt u ons aanmeldformulier mee via leerkracht van groep 8. De leerkracht vult het advies in, de ouders vullen overige info in. Op 1 april willen we het formulier ontvangen hebben. Aanmeldingen voor leerlingen van buiten Zeeuws-Vlaanderen gaan rechtstreeks via het Lodewijk College, neem contact op met de teamleider Brugklas: dhr. C. Dreves via cdr@lodewijkcollege.nl of info@lodewijkcollege.nl.

Mijn kind zit in België op school, hoe gaat de inschrijving in zijn werk?

We delen het aanmeldformulier met u en maken indien nodig een afspraak om een extra toelichting te geven op de verschillende niveaus. We vragen om het uitstroomadvies van de basisschool (bijv. ASO, TSO, BSO) en kiezen in overleg het juiste niveau.

Wanneer krijg ik informatie over de inschrijving?

We streven ernaar om u voor de meivakantie een bevestiging van ontvangst te sturen. Begin juni ongeveer ontvangt u een brief met daarin de klassenindeling. In juni en begin juli verstrekken we verdere praktische informatie over de opstart van het schooljaar en kennismakingsmomenten.

Welke kosten mag ik verwachten?

Ouders ontvangen in het begin van het schooljaar een factuur ‘algemene ouderbijdrage’. Die bijdrage ligt rond 50 euro en bevat o.a. een verzekering, huur kluisje en vrijwillige ouderbijdrage. Het (digitale) boekenpakket is kosteloos voor u en wordt betaald door de overheid. Houd wel rekening met extra uitgaven voor pennen, schriften en de eventuele aanschaf van een laptop. Verder wordt er soms een kleine bijdrage gevraagd voor een klassenfeest of uitstap.

Moet je voor tto al heel goed Engels kunnen?

Nee, dat hoeft niet, dat leer je vanzelf. Maar je kan vast al veel meer dan je denkt (denk aan Engelse muziek, games en films met ondertiteling)

Mag je in tto alleen maar Engels praten?

Nee, als je het echt niet kan, mag je zeker in het begin je vraag in het Nederlands stellen. Maar proberen het in het Engels te doen, is heel erg goed!

Is er ook tweetalig vmbo-t of havo?

Nee, we bieden alleen tweetalig onderwijs aan op vwo.

Kan je ook tto doen in combinatie met Technasium?

Ja, dat kan. Op dit moment wordt het vak Onderzoeken & Ontwerpen van Technasium nog niet aangeboden in het Engels. Dat volg je dan dus in het Nederlands.

Is er ook tto in de bovenbouw?

Ja, maar de examenvakken zijn dan in het Nederlands, omdat je uiteindelijk voor die vakken in het Nederlands examen moet doen. Vakken waarin je geen eindexamen doet, zoals lichamelijke oefening, blijf je wel in het Engels volgen.

Ga je elk jaar op reis?

Nee, niet elk jaar, dat is financieel niet haalbaar. Maar er zijn wel elk jaar andere activiteiten zoals theatervoorstellingen, projecten of correspondentie met leerlingen uit een ander land.

Wat doe je tijdens projecten in de ruimteweek?

In een ruimteweek doe je activiteiten waar je in een gewone schoolweek niet aan toe komt, zoals bijvoorbeeld excursies. Ook speciaal voor tto-leerlingen zijn er projecten.

Wat is de bijdrage voor tto?

De ouderbijdrage tto is in de brugklas €93, inbegrepen: begeleiding door de native speaker, projecten en workshops. Reizen worden apart gefactureerd - de bedragen hiervoor zijn wisselend.

Wat als we de ouderbijdrage niet kunnen betalen?

Daarvoor heeft het Lodewijk College regelingen, waaronder ook het bedrag in termijnen betalen. Maar ook Stichting Leergeld kan bijvoorbeeld ook helpen: https://www.leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen.

Wat is O&O en wat is TeTo?

Op havo en vwo kun je Technasium volgen. Je krijgt dan het vak Onderzoeken en ontwerpen (O&O). TeTo betekent Technologie en toepassing. Dit vak krijg je als je kiest voor Bèta Challenge op vmbo-t.

Heb je meer lesuren als je kiest voor Technasium of Bèta Challenge?

In de brugklas heb je 5 uur O&O en TeTo. Als je deze vakken hebt, volg je geen O&T. Dat is niet erg, want de belangrijkste onderdelen uit die vakken komen ook aan de orde tijdens de uren O&O en TeTo.

Wat is het verschil tussen O&O en Teto?

Op havo/vwo wordt bij O&O ¾ deel van de tijd achter de computer gewerkt voor onderzoek etc. en ¼ in de werkplaats om te bouwen. Bij TeTo op vmbo-t is dit ¾ bouwen en ¼ computer werk.

Als mijn zoon of dochter het vak niet leuk vindt kan hij/zij het dan laten vallen?

In principe kies je het vak voor 3 jaar (O&O) en 2 jaar (TeTo), als er een gegronde reden is gaan we in gesprek met mentor, ouders, en coördinator (O&O en TeTo) en kijken we naar de mogelijkheden.

Zijn er kosten aan verbonden?

Voor O&O wordt er een bedrag van €100 per jaar gerekend voor TeTo is dat €50. Dit wordt gebruikt voor materiaal, excursies, workshops ed.

Wat voor kenmerken heeft een typische O&O en TeTo leerling?

Nieuwsgierig, leergierig, ondernemend, vindt het leuk om groepswerk te doen, probeert eerst zelf een oplossing te vinden.

Hoe zien de lessen eruit?

Er wordt gewerkt aan projecten in groepjes, die wisselen gedurende het jaar. De docent heeft een coachende rol en geeft niet klassikaal les. Er is een theorie- en werkruimte, waar leerlingen aan de slag gaan.

Wat voor soort projecten worden er aangeboden?

Er wordt gebruik gemaakt van opdrachten uit regionale bedrijven, in elke sector komen technologieën voor waar de leerlingen mee aan de slag kunnen. We richten ons dus niet enkel op de techniek, maar er komen ook aspecten uit de zorg, natuur en economie naar voren.

Leerstoornissen:
Hoe wordt er rekening gehouden met dyslexie?
 • De leerlingen krijgen een dyslexiepas met daarop beschreven de verschillende faciliteiten (bijvoorbeeld: extra tijd, spelling beperkt meegerekend, gebruik eigen laptop, gesproken schoolboeken).
 • Als de leerling een toets maakt, zet hij een D bovenaan de toets, maar docenten krijgen ook aan het begin van het schooljaar een overzicht met daarop alle leerlingen met dyslexie.
 • In de brugklas worden dyslexielessen aangeboden waar onder andere studietips en hulpmiddelen besproken worden.
 • Daarnaast is er ook remedial teaching mogelijk, hiervoor wordt een leerling aangemeld door de mentor.
Hoe wordt er rekening gehouden met dyscalculie?
 • De leerlingen krijgen een dyscalculiepas met daarop beschreven de verschillende faciliteiten (bijvoorbeeld: extra tijd voor de vakken waar rekenen aan te pas komt, reken/formulekaarten).
 • Tijdens de wiskundelessen wordt extra aandacht besteed aan rekenen, waarbij veel van de basisstof wordt herhaald.
 • Er is maatwerkuur rekenen (SAMA rekenen), van waaruit opgeschaald kan worden naar remedial teaching (individueel of in een klein groepje).
Interne begeleiding:
Welke ondersteuning is mogelijk voor leerlingen met bijvoorbeeld ASS of ADHD?
 • De meeste leerlingen met een diagnose zoals ASS of ADHD doorlopen hun schoolcarrière zonder problemen met hier en daar wat kleine aanpassingen.
 • Leerlingen met een diagnose hebben recht op extra tijd.
 • Afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling is het mogelijk om regelmatig gesprekken te voeren met bijvoorbeeld de mentor of een intern begeleider.
 • Op beide locaties is er een ondersteuningslokaal waar leerlingen om verschillende redenen welkom zijn (denk aan een time-out, een rustige pauze plek, begeleiding bij planning).
Wat doen jullie tegen pesten?
 • We werken volgens een anti-pestprotocol, zie website.
 • De mentor of docent waar jij je prettig bij voelt is je eerste aanspreekpunt, maar het is ook mogelijk ondersteuning van de anti-pestcoördinator in te schakelen.
 • Korte lijnen met ouders/verzorgers zijn hierbij van belang.
 • Groepsvorming en omgang met elkaar zijn belangrijke aandachtspunten vanaf de eerste week in de brugklas.
VMBO met extra ondersteuning:
Bestaat LWOO nog?
 • De term LWOO gebruiken we niet meer, maar we noemen het nu het vmbo met extra ondersteuning.
 • Aanmelding vindt plaats via het zorgloket, daarna volgt dossieranalyse en indien nodig worden aanvullende toetsen afgenomen.
Hoe ziet de extra ondersteuning er binnen het vmbo basis/kader uit?
 • Kleine klassen van 15-18 leerlingen in de onderbouw.
 • Zoveel mogelijk lessen worden gegeven op dezelfde verdieping.
 • Een extra mentoruur.
 • Omgangskunde: dit is een vaak waarbij aandacht wordt besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.
 • Maatwerkmogelijkheden voor rekenen, taal en studievaardigheden.
 • Extra begeleiding kan worden ingezet afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling.
Waarom heb je op het Lodewijk College in de brugklas een laptop nodig?

Op de dag van vandaag valt het gebruik van digitale hulpmiddelen niet meer weg te denken. Het versturen van een e-mail, online boodschappen doen en het werken met digitaal lesmateriaal zijn daar sprekende voorbeelden van. De coronatijd met thuiswerken en online lessen laat dat ons nog eens extra zien. Het Lodewijk College wil daar nu op inspelen. De belangrijkste reden voor ons als school om te sturen op de beschikbaarheid van een laptop is gelegen in de mogelijkheden van het digitaal lesmateriaal. Dit bevat grote hoeveelheden extra oefenstof en zelfcorrigerende toetsen.

Het is daarom wenselijk dat een leerling, voor gebruik op school en thuis, over een eigen laptop of tablet beschikt. Heeft uw kind al een eigen laptop of tablet, laat hem/haar die dan mee naar school nemen. We begrijpen dat niet elke leerling (al) over een eigen laptop of tablet beschikt. We zijn dan ook blij dat we u een vrijblijvend aanbod kunnen doen. Dit aanbod bestaat uit de mogelijkheid om bij The Rent Company een laptop aan te schaffen.

Worden laptops in alle leerjaren gebruikt?

We werken met een ingroeimodel wat betreft het gebruik van een eigen laptop in de klas. Komend schooljaar verwachten we dat elke leerling in de eerste en de tweede klas de beschikking heeft over een laptop, die zowel thuis als op school gebruikt kan worden.

Waarom kiest de school ervoor om een laptop aan te bevelen i.p.v. een tablet?

De laptops die aangeboden worden via The Rent Company zijn speciaal gemaakt voor het onderwijs. Ze zijn extra degelijk en er zit een stevige hoes omheen. Aangezien je vaak iets zult moeten typen is het handiger dat je een toetsenbord hebt. Wil je perse een touchscreen? The Rent Company biedt ook laptops met touchscreen aan.

Moet ik mijn schoolboeken dan niet meer mee naar school nemen?

Als je een laptop meeneemt hoef je je schoolboeken niet meer mee naar school te nemen. Dat scheelt een hoop gesjouw. Je schriften dien je uiteraard wel mee te nemen. Net zoals je gymspelen, je lunch en iets lekkers voor tussendoor.

Is het verplicht om een laptop mee naar school te nemen?

Nee, het is niet verplicht om een laptop mee naar school te nemen. Toch hopen we dat elke brugklasleerling de beschikking over een laptop heeft. Voor zowel thuis als op school.

Zit ik dan de hele dag op school achter mijn laptop?

Je zit zeker niet de hele dag achter je laptop. Je hebt vakken zoals gym en onderzoek & technologie waar de laptop niet of nauwelijks gebruikt wordt. Sommige opdrachten worden gewoon in een schrift gemaakt. Bijvoorbeeld het tekenen van een driehoek bij wiskunde.

Zijn er nog wel papieren boeken in de brugklas?

Een brugklasleerling krijgt al het lesmateriaal op papier en digitaal. Leerlingen kunnen de opdrachten op papier of de laptop maken. Het de digitale opdrachten zijn uitgebreider. Ook kan de docent dan zien hoe een leerling heeft gescoord en hoe lang een leerling met het huiswerk is bezig geweest.

Mag je ook een ander apparaat (device) meenemen dan een laptop?

Je kunt bijvoorbeeld ook een iPad of tablet meenemen. We verwachten wel dat het apparaat dusdanig up to date is dat alle veelgebruikte programma’s en het lesmateriaal erop werken. Het scherm moet minimaal 10” zijn.

Kun je ook een smartphone gebruiken in plaats van een laptop?

Omdat niet alle programma’s goed werken op een telefoon en omdat het scherm klein is het niet handig om met een telefoon te werken. Bovendien is het gebruik van een telefoon in de les, zonder toestemming van de docent, niet toegestaan.

Ik heb als ouder geen financiële mogelijkheid om een laptop aan te schaffen. Kan ik dan een laptop van school krijgen?

Er wordt gewerkt aan een regeling voor ouders die geen financiële middelen hebben om een laptop aan te schaffen, die erin voorziet dat hun kind(eren) op school gebruik kunnen maken van een laptop van de school. In een laptop of computer voor gebruik thuis kunnen we als school niet voorzien. Leerlingen die gebruikmaken van een laptop van school moeten die dagelijks ophalen en terug inleveren. Huiswerk waarvoor de laptop nodig is kan op school gemaakt worden. Via een daartoe bevoegde instantie uit te voeren inkomenstoets zal bekeken worden of iemand in aanmerking komt voor de regeling.

Mag ik ook spelletjes spelen op mijn laptop?

Op een laptop die jullie eigendom is mag dat vanzelfsprekend. Natuurlijk niet tijdens de lessen.

Ik kom op de fiets naar school. Als ik een keertje val is straks mijn laptop kapot.

De laptops die via school aangeschaft worden zijn zeer stevig en zitten in een stevige hoes. Deze kunnen een stootje hebben en gaan zomaar niet kapot. Het is natuurlijk het best om niet te vallen als je naar school of terug naar huis fietst.

Is de laptop die ik via school aanschaf verzekerd?

Ja, onder bepaalde voorwaarden. Deze kun je lezen in de flyer en op de website van The Rent Company.

Als mijn laptop kapot is krijg ik dan een nieuwe?

Als je de laptop via The Rent Company hebt aangeschaft krijg je een vervangende laptop als die van jou kapot is. De voorwaarden staan op de website van The Rent Company.

Inschrijven

Wil je graag volgend jaar starten op het Lodewijk College? Schrijf je dan in via je eigen basisschool.

Vóór 1 maart krijg je van de basisschool het schooladvies voor de opleiding die het beste bij jou past. De directeur van de basisschool heeft hiervoor het juiste aanmeldformulier. Dat krijg je mee via je eigen leerkracht en lever je ook bij hem of haar weer in. De aanmelding moet vóór 1 april binnen zijn.

Wil je meer weten? Kijk dan op onze website of stuur een e-mail naar info@lodewijkcollege.nl

De juffrouw of meester van groep 8 geeft een geprint exemplaar van ons inschrijfformulier mee naar huis.

VO Zeeuws-Vlaanderen / Lodewijk College . Alle rechten voorbehouden.